Sheila O’Flanagan

Léifidh Áine Ní Ghlinn tús scéil Nollag Sheila O’Flanagan, “Nollaig Fíor-Ghnóthach”. Máire Zepf a d’aistrigh an scéal seo.

Is údar ficsin agus iriseoir í Sheila O’Flanagan. Tá níos mó ná 25 leabhar dá cuid foilsithe in Éirinn agus thar sáile. Bronnadh an gradam Irish Popular Book of the Year uirthi i 2011. Tá dhá leabhar do leanaí foilsithe aici leis.

Léifidh Áine Ní Ghlinn, Laureate na nÓg 2020-2022, tús scéil Nollag Sheila. Is iriseoir dátheangach, scríbhneoir do leanaí, drámadóir agus file í Áine. Múineann sí an scríbhneoireacht chruthaitheach do leanaí is do dhaoine fásta araon. Déanann sí ceardlanna Gaeilge agus litríochta do mhúinteoirí a éascú. Tá go leor duaiseanna scríbhneoireachta agus Gaeilge buaite aici, mar shampla The Patrick Kavanagh Fellowship don fhilíocht i 2019.

Nollaig Fíor-Ghnóthach
Chuir Daidí na Nollag air an masc ab’fhearr leis. Masc dearg a bhí ann, le réaltaí ar dhath an óir agus an airgid. Bhí air bheith mór go leor chun feasóg ollmhór Dhaidí na Nollag a chlúdach. D’fhéach sé air féin sa scathán.

‘Difriúil,’ arsa seisean os ard, ‘ach fós go maith.‘

Thóg sé a mhaide milis dearg agus bán agus shiúil sé trasna an ghairdín, a bhí clúdaithe le sneachta, go dtí an cheardlann. Chnag sé ar an doras lena mhaide.
D’oscail a Phríomh-Lucharachán é. Bhí sé gléasta i gculaith ghlas agus bhí hata biorach glas air. Bhí masc glas air chomh maith.

‘Dia duit, a Phríomh-Lucharachán,’ arsa Daidí na Nollag.

‘Dia is Muire duit, a Dhaidí na Nollag,’ arsa an Príomh-Lucharachán.

Shiúil Daidí na Nollag isteach sa cheardlann. Bhí sé gnóthach mar ba ghnáth. Bhí na lucharacháin ar fad ina seasamh ag a gcuid binsí oibre. Anuraidh bhí binse fada amháin acu a líon an cheardlann iomlán. I mbliana, bhí a bhinse féin ag gach lucharachán.

‘An bhfuil muid in am de réir an sceidil?’ arsa Daidí na Nollag.

‘Tá muid beagán ar gcúl’ a d’admhaigh an Príomh-Lucharachán.

‘Ná habair!’ D’éirigh aghaidh Daidí na Nollag dearg. Bhí sé chóir a bheith chomh dearg céanna lena chulaith. 
‘Tá liosta na bpáistí maithe an-fhada i mbliana’ a mhínigh an Príomh-Lucharachán. Agus tá an liosta dána an-ghearr.’

‘Cad faoin gCúpla Uafásach?’ arsa Daidí na Nollag. ‘Cé acu liosta ar a bhfuil siadsan?’