GAEILGE


Fáilte chuig Fighting Words na Gaeilge. Cuireann muid ceardlanna scríbhneoireacht chruthaitheach ar fáil saor in aisce do pháistí bunscoile, do dhaltaí meánscoile agus do ghrúpaí pobail eile. Déantar an obair seo le cabhair ó fhoireann de dhaoine deonacha agus bíonn an-spraoi againn!

Tá míle fáilte romhat úsáid a bhaint as na háiseanna atá ar an leathanach seo má theastaíonn uait an tsamhlaíocht a chur ag obair!

Más mian leat ceardlann a chur in áirithe nó má tá aon cheist agat, bí i dteagmháil le Bríd-Treasa ag bridtreasa@fightingwords.ie

Bí Ag Scríobh in Éineacht le Máire Treasa!

  Bí ag scríobh in éineacht le Máire Treasa ó Fighting Words.

  Foghlaim céard a theastaíonn le scéal a chur le chéile.

  An bhfuil smaointe ag teastáil uait? Bain triail as an
  ‘Story Starter’ as
 Gaeilge!

  Nuair atá tú réidh, is féidir leat do scéal a sheoladh chugainn!  

  Conas a sheolfaidh mé mo scéal chugaibh?

  Dóibh siúd atá idir 6-12 bliain d'aois... chun scéalta, pictiúir, dánta, amhráin, greannáin nó drámaí a roinnt linn, iarr ar do thuismitheoir/do chaomhnóir iad a sheoladh     chugainn ag info@fightingwords.ie leis an bhfocal Scéal i líne an ábhair!

  • Seol do chéad ainm, d'aois agus an contae ar as thú má theastaíonn uait go mbeidh siad le feiceáil agus foilseoidh muide do scéal ar líne.​

  • Is féidir le hiarratais a bheith clóscríofa i ríomhphost nó is féidir grianghraf a sheoladh de scéal atá scríofa le lámh.​

  • Fáiltímid roimh scéalta i mBéarla nó i nGaeilge.​

  • Is féidir aon smaointe breise atá agat a chur san áireamh.​

  • Is breá linn scéalta scríofa a fheiceáil chomh maith le léaráidí, greannáin, dánta... bealach ar bith gur maith leat scéal a insint - tá sé go breá!

Leideanna Scríbhneoireachta
 

Scríbhneoirí Óga Chois Fharraige i mbun pinn Cuid 2

Bhí ceardlann scríbhneoireachta againn le grúpa ón gcéad bhliain i gColáiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co. na Gaillimhe i mí Aibreán. Bhí na daltaí thar cionn ar fad agus chum siad tús scéil iontach! 

Anseo, tá tús an scéil le feiceáil chomh maith le réimse de na deirí a chum na daltaí. 

Tugann muid rogha do dhaoine i gcónaí scéal nua a chumadh más mian leo agus tá scéal amháin nua againn anseo. 

Fighting Words agus Áras Éanna ag Cruinniú na nÓg

Tá áthas orainn ag Fighting Words Chonamara a bheith ag obair le hÁras Éanna ar thogra speisialta do Chruinniú na nÓg 2021. Tá Áras Éanna 21 bliain ar an bhfód i mbliana agus mar chuid den cheiliúradh beidh muid ag obair le daltaí as Scoil Náisiúnta Chaomháin, Inis Oirr.

Ar an Mháirt, 1 Meitheamh, beidh na daltaí ag cruthú scéalta bunaithe ar an oileán le foireann Fighting Words.  Beidh an dara ceardlann acu ansin, áit a  mbeidh siad ag obair le stiúrthóir ealaíne Áras Éanna, an t-ealaíontóir Dara McGee, chun íomhánna a chruthú bunaithe ar a gcuid scéalta nua-scríofa.

Scríbhneoirí óga Chois Fharraige i mbun pinn Cuid 1

Bhí ceardlann scríbhneoireachta againn le grúpa ón gcéad bhliain i gColáiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co. na Gaillimhe i mí Aibreán. Bhí na daltaí thar cionn ar fad agus chum siad tús scéil iontach! 

Anseo, tá tús an scéil le feiceáil chomh maith le réimse de na deirí a chum na daltaí. 

Tá siad scríofa ar nós drámaí gearra. 

Céard a Chónaíonn i do Shamhlaíocht? - Scéalta Faoi Ainmhithe Scríofa ag Údair Óga!

I mí Eanáir 2021, thug muid cuireadh do scríbhneoirí aois 7-12 bliain scéal faoi ainmhí a insint dúinn- fíor-ainmhí nó ainmhí samhailteach. Fuair muid os cionn 120 scéal, dán agus léaráid!

Sa gceiliúradh seo ar an gcruthaitheacht, tá na scéalta AR FAD ó scríbhneoirí óga na tíre foilsithe anseo againn, eagraithe de réir aois.

Níl Aon Teorainn le Cúig - Tá sé anseo!

I mí Eanáir 2021, d'iarr Fighting Words ar scríbhneoirí ó 12 go 212 bliain d'aois fáil amach faoi domhan mórthimpeall orthu agus a gcuid smaointí agus freagairtí cruthaitheacha a roinnt linn.

D'éirigh thar cionn leis an togra agus tá an-ríméad orainn é a roinnt libh anseo. Mar chuid de shrianta Leibhéal 5 an Rialtais de bharr Covid-19, ní raibh cead ag daoine i bPoblacht na hÉireann dul taobh amuigh de theorainn 5km ó bhaile. Bhí bealaí éagsúla ag scríbhneoirí ciall a bhaint as 5x5:

Céard a chónaíonn i do shamhlaíocht?

Inis Scéal Faoi Ainmhí Dúinn - Fíor-Ainmhí nó Ainmhí Samhailteach!

Tá Fighting Words ag iarraidh ar údair óga aois 7-12 bliain scéalta faoi ainmhithe a sheoladh chugainn. Is ceiliúradh ar chruthaitheacht é seo agus foilseofar GACH scéal ar shuíomh idirlín Fighting Words. Freisin, déanfaidh an fhoireann dheonach atá againn beochain bunaithe ar  chuid de na scéalta!

Scríobh Script

Nuair a bhí mise i mo dhalta bunscoile ag tús na seascaidí b’ionann scríbhneoireacht chruthaitheach agus aiste as Béarla agus aiste as Gaeilge a scríobh chuile dheireadh seachtaine. Níor tugadh aon treoir agus bhí béim curtha ar litriú agus ar ghramadach cruinn-ní mórán airde a tugadh ar shamhlaíocht ná ar smaointe neamhghnách!!!