Bob i nGrá

Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn, Co. na Mí, Rang a 5, Fighting Words Chonamara, 19 Samhain 2021

Uair amháin bhí banana ann darbh ainm Bob. Bhí sé i ngrá le Callaí an Cairéad, an cairéad ba ghleoite sa ngarraí ach ní raibh Callaí i ngrá le Bob.

Tá Callaí i ngrá le Cedric. Is é Cedric cara Bhob agus is bachlóg Bhruiséile é.

Lá amháin bhí siad ar scoil agus chonaic Bob go raibh Cedric an-láidir. Bhí sé ag ithe pónairí agus bhí sé ag rothaíocht agus ag rith chuile lá.

Chuaigh Bob anonn go dtí Cedric agus dúirt sé, “Dia duit a chara, cén chaoi a bhfuil tú? An bhfuil tusa ag ithe pónairí?”

“Cén amaidí atá ort?! Níl mise ag ithe pónairí,” a d’fhreagair Cedric.

“Breathnaíonn tú chomh láidir, cheap mé go raibh tú ag ithe pónairí.”

Ansin shiúil Callaí isteach an geata lena cara Síle an Sú Talún.

Dúirt Callaí, “Dia duit” le Cedric ach níor thug sí aird ar bith ar Bhob. Ansin tháinig Síle agus dúirt sí “Dia duit” le Bob.

Níor chuala Bob Síle ag caint leis mar bhí sé díreach tar éis na trí mhoncaithe a fheiceáil: Cornelius, Wilbert agus Jeffrey, na moncaithe is measa ar domhan …