Callie agus Lola

Gaelscoil na Mí, Cill Dhéagláin, Co. na Mí Rang a Trí, Fighting Words Chonamara, 14 Aibreán 2021

Lá amháin, bhí Callie an Cat ag siúl ar an gcosán agus chonaic sí Bob an Husky. Thosaigh sí ag rith ó Bhob an Husky. Chonaic sí bosca bruscair agus léim sí isteach ann.

Bhí cat eile sa bhosca bruscair - cat fiáin a bhí ann. Níor mhaith leis go raibh Callie istigh ina bhosca bruscair.

Dúirt sé, “Téigh amach as mo bhosca bruscair.”

Thosaigh Lola ag caint léi.

“Cén fáth go bhfuil tú istigh anseo? An bhfuil tú ag rith ó Bhob an Husky sin?” a dúirt Lola.

Is cara í Lola ata i gceann Challie.

Chuir an cat eile ceist ar Challie cé hí Lola.

Dúirt Callie, “Cé tusa?”

“Is mise Rí an Bhosca Bruscair agus is liomsa an bosca bruscair seo. Amach leat!”

Tháinig sí amach as an mbosca bruscair agus chonaic sí Bob. Thosaigh Bob á leanúint. Bhí siad ag rith.

Chonaic Callie buidéal mór agus rith sí isteach ann. Bhí Bob ag rith an-tapa agus thit sé ar an mbuidéal...