Fiachra agus Seáinín

Scoil Náisiúnta Bhriocáin, An Gort Mór, Ros Muc, Rang 3,4,5,6, Co. na Gaillimhe, 25 Deireadh Fómhair 2019

Tús an tséasúir cispheile a bhí ann. Bhí Fiachra agus Seánín Dána ag imirt cispheile i gclós na scoile. Dúirt Seánín le Fiachra, “Gabh isteach sa scoil ar fhaitíos go mbéarfaí orainn, níl cead againn a bheith anseo!”

Dúirt Fiachra, “Caithfidh mé imeacht, is gearr go mbeidh mo Mhama réidh ag siopadóireacht Tigh Mháille.”

Ach bhí plean ag Seánín! Bhí sé ag iarraidh briseadh isteach sa scoil mar theastaigh uaidh cártaí ‘Match Attacks’, réaltaí agus IPad a ghoid...