Hawaii -Táimid ar ár mBealach

Ó Diarmuid, Aois 9, Co. Roscomáin.

Fadó , fadó bhí frog beag bídeach ann darbh ainm Jim-Jim. Bhí Jim Jim ag iarraidh dul go dtí Hawaii. Bhí sé ag iarraidh dul ansin mar bhí an ghrian i gcónaí ag scoilteadh na gcloch i Hawaii de réir na scéalta a bhí cloiste aige. Bhí fadhb amháin ag Jim-Jim áfach. Níor thaitin sé leis a bheith ag eitilt ar eitleán.

Bhí cara amháin ag Jim-Jim. Seanfhear a bhí ann darbh ainm Frainc. Fear stuama a bhí ann. Lá amháin chuaigh Jim-Jim chuig Frainc agus chuir sé ceist air. “ An féidir leat cabhrú liom? “ a dúirt sé go brónach. “Táim ag iarraidh dul go Hawaii agus tá mé scanraithe dul in eitleán”. “Fadhb ar bith,” a d’fhreagair Frainc “smaoineoidh mé faoi”.

I gceann tamaill dúirt Frainc “tá plean agam!!” “Gheobhaidh mé bád ,” a dúirt sé “ agus rachaidh an bheirt againn go Hawaii.” Léim croí Jim Jim le háthas. Bhí sé ar mhuin na muice.

Cúpla lá ina dhiaidh sin chuaigh sé isteach sa bhád agus ar aghaidh leo.

Bhí an turas an fhada agus bhí siad tinn tuirseach den bhád. Bhí siad ag imirt cluichí ar an mbád.

Faoi dheireadh thiar thall shroich siad Hawaii.

Rith siad go dtí an trá ar luas lasrach. Bhí siad ag fanacht in ostán galánta le teilifís, dhá leaba agus tolg mór compordach.

Fuair siad dinnéar ansin mar bhí siad stiúgtha leis an ocras.

Fuair siad sceallóga agus ispíní agus d’ith siad iad le fonn agus flosc.Ansin bhí siad lán go béal.

Tar éis seachtaine bheartaigh siad dul abhaile ach mo léan géar nuair a shroich siad an bád chun filleadh abhaile bhí fadhb mór ann. Bhí an bád briste. Bheadh orthu dul ar eitleán.

Bhí Jim-Jim ag crith ar nós duilleoige sa ghaoth. “Déanfaidh mé iarracht dul san eitleán,” a dúirt sé go brónach.

An lá dár gcionn fuair siad an t-eitleán. Choiméad Jim-Jim a shúile dúnta i dtosach báire. Nuair a bhí siad thuas sa spéir d’oscail sé a shúile. Ní raibh eagla air níos mó. Bhain sé taitneamh as an turas.

Bhí sé tuirseach traochta nuair a shroich sé a theach.

Anois téann sé go Hawaii an mhinic agus is breá leis a bheith in eitleán!!