Mr. Píotsa agus Toby ar an bhFeirm

Scoil Iognáid Rís, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí, Rang a 2 agus Rang a 3, 15/10/2021

Lá amháin bhí Toby ag luí sa stábla. Chonaic sé Mr. Píotsa ag luí sa stábla freisin. Dhúisigh Mr. Píotsa agus dúirt sé, “tá ocras orm!”

Ansin dhúisigh Toby agus dúirt sé le Mr. Píotsa,

“tá ocras ormsa freisin. An bhfuil cead agam tú a ithe?”

“Tá cead agat mé a ithe,” a dúirt Mr. Píotsa. Bhí sé beagán scanraithe agus ansin, d’oscail Toby a bhéal agus d’ith sé Mr. Píotsa ar fad!

Nuair a bhí sé ina bholg, dúirt sé, “tá sé seo i bhfad Éireann níos fearr.”

Thit Mr. Píotsa amach as béal Toby.

Chuaigh Toby ag siúl agus bhí sé ag tochailt agus chonaic sé gunna agus rith sé ar ais go dtí an stábla agus bhí sé scanraithe agus luigh sé síos.

Rith Mr. Píotsa go dtí an fheirm agus chonaic sé bó.

Chonaic Mr. Píotsa an feirmeoir ag crú na ba.

Rith Toby i ndiaidh Mr. Píotsa chuig an bhfeirm agus dúirt Toby leis cad a tharla.

Dúirt Toby, “tá gunna agam..!”