Nollaig Shona?

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Carna, Seimeastar Gaeltachta, Fighting Words Chonamara, 24 Samhain 2021

Fadó, fadó bhí fear sneachta ann darb ainm Jack.

An mhian a bhí ag Jack ná a bheith in ann snámh.

Bhí Jack ag caint lena chara Brian.

"Ba mhaith liom níos mó ná aon rud eile dul ag snámh leat, a Bhrian," a dúirt Jack.

"Ní aontaím leat, a Jack," arsa Brian.

"Tá tú rómhór don abhainn seo."

Thóg Jack amach an tslat iascaigh...