Ruaraí Clifford

Scoil Dhún Chaoin, Co. Chiarraí, Ranganna 3-6, Fighting Words Chonamara, 19 Bealtaine 2021

An bhliain ná 2099. Agus is róbot é Ruaraí. Maireann Ruaraí ar bharr chnoic.

Bhí Ruaraí ina thigh ag ithe croissant lena chara Louis an francach Francach.

Bhí Louis an francach Francach saibhir.

Dúirt Louis, “ní féidir liom an saol a shamhlú gan róbots agus eitleáin ana-thapaigh agus ní raibh na rudaí seo ann 50 bliain ó shin.”

“Agus níl aon Covid ann anois,” a dúirt Ruaraí.

Ansin chas Ruaraí an teilifís ar siúl agus bhí Ciarraí ag imirt caide i gcoinne Chorcaigh.

Bhí Ciarraí ag buachaint le dhá phointe agus báide amháin.

Dúirt Ruaraí le Louis, “Ba mhaith liomsa a bheith ag imirt do Chiarraí lá éigin.”

“Raghaimid go dtí an siopa agus ceannóimid liathróid agus raghaimid ag traenáil,” a dúirt Louis.

Nuair a thánadar thar n-ais ón siopa bhí an nuacht ar siúl agus dúirt siad go raibh traenáil ag tosnú.

Bhí Ruaraí déanach i gcomhair traenála agus rith sé amach an doras.

Nuair a chuadar go dtí an traenáil bhí ana-chuid daoine ann agus bhí Ruaraí scanraithe …