An Síoróip a Raibh An-Tóir Air

Scoil Naithí, Baile an tSaoir,  BÁC 16.  Rang a 5, Fighting Words Chonamara,14/01/22

Bhí Walter agus Waddles san igloo. Bhí sé an-fhuar. Bhí siad ag iarraidh waffles.

“Níl aon waffles againn”, arsa Waddles.

Cuireann siad glaoch ar Bhrocaí. Is é Brocaí “fear na waffles.”

Dúirt Waddles go raibh taibhreamh aige go raibh sé ag ithe waffles gan síoróip.

“Tá sé sin an-scanrúil,” a dúirt Walter.

Tháinig Brocaí go dtí an doras agus ní raibh aon waffles aige.

“Cá bhfuil na waffles?” arsa Waddles.

“Níl aon waffles agam le síoróip, díreach cuid gan síoróip,” arsa Brocaí.

Deir Walter, “Tá síoróip agam agus cuirfidh mé cuid ar na waffles.”

Bhí an síoróip reoite san igloo.

Chuaigh Waddles suas ar dhroim Walter le dul go dtí an siopa chun tuilleadh waffles agus síoróip a fháil.

Ach nuair a théann siad go dtí an siopa níl aon síoróip ann...